תגיד אבא


תפילות נישאות אלעל 

אתה לומד לדבר. 

כל מילה מתפרקת להתחלה 

לפעמים אדם לומד לדבר פעמיים בחייו 

מלמד את ילדיו להגות 

ואז הם מלמדים אותו. 

 

תגיד א ב א 

יופי. 

תגיד נ ע ם. 

יופי. 

תגיד ג ו נ י.