עוד להתעורר


 

הנפש מוצאת דלתות נסתרות 

דלתות לא קיימות 

לפרוץ לתוכן 

להתקיים במרחבים שעד לפני רגע לא היו קיימים. 

עכשיו כן. 

מתגלים מתוך האין. 

רק דרך האין 

ניתן להגיע אליהם. 

ובתוכם 

הנפש מתעוררת. 

 

הנס האמיתי 

הוא הלב המתעורר.