מרפסות שלוש


מצולות נכתבות 

במרפסת עם רדת לילה. 

מרפסות שלוש 

מצולות רבות. 

בכל מרפסת שיח פנימי אחר, ואני אחת.

בזאת שמנגן בה הפעמון, הרוח משקיטה את הגלים. 

זאת שבחזית הבית, 

נוצרת בתוכה תמונה 

של שני עצי אלון מתחבקים בצמרת. 

נחמה נצחית. 

וזאת שפונה אל הים, 

המצולות עולות על גדותיה. 

 

עם אלון כמעט תמיד ישבתי בחזית. 

לרגעים רכים 

בזאת עם הפעמון. 

תמיד לבדי איפה שעולות על גדותיה. 

במצולות.