מעשה של רוח בחומר


מעשה של רוח בחומר. 

כך תתהווה רוח בחומר, 

ולא תשאיר עקבה לסמן אותה. 

תהיה. 

ולא נוכל לתפוש אותה. 

רק לממש אותה בחומר. 

ושתשנה דרכה בחומר, 

לא נתפוש כיצד. 

 

ואני לא קוראת לה אלוהים יותר. 

כי עליו אני כועסת. 

כי הוא מוחשי לי מידי, 

כבן אנוש שכשל. 

 

והיא נותרת לי שקופה 

חמקמקה. 

מותירה את האמת לצמוח, 

גם כאשר החומר קמל.