מחבק אותך אלף אלפי פעמים בחלום


 

מחבק אותך אלף אלפי פעמים בחלום 

שתדעי 

ותיווכחי 

שהכל 

אבל הכל 

גם המציאות 

היא חלום.