מושיטה לב


 

 

 

את ההרים 

לימדת אותי 

בשקדיות פרחנו 

בעמקים ילדנו 

 

ונחרב פה בית מקדש. 

לא נורא אתה אומר לי. 

זאת עדיין ירושלים. 

 

זאת עדיין את 

מושיטה לב.