יאירלידך שוכב יאיר. 

נשימתו כבדה. 

עיניו מביעות את כל הרגש הקיים בעולם. 

בלילה ששָׁקֵט, 

מדמיינת לי 

איך אתה והוא לוחשים סודות, רשמים מהיום שהיה 

כל אחד בנשימותיו, הכבדות, לוחש. והשני עונה, בנשימה כבדה. 

בלילה מספיק  שָׁקֵט.

יש לכם יחד גדול של זמן.