טרילוגיית ים. חלק א׳.


אני הולכת לים,

כדי לראות את כל המופעים,

משתנים,

במהירות יחסית.

כך אני מסדירה נשימה,

ומתעגנת בנצח.