טיול ערב


שבוע אחרי שנפצעת

הילדים נסעו לקיבוץ. 

זאת הייתה נסיעת פיילוט. 

לתת לי זמן. 

בבית הדומם בכיתי. 

אז יצאתי עם בלה לסיבוב. 

המשכתי לבכות, 

אבל זה לא העניין. 

שהבטתי אל העצים 

ראיתי לפתע 

איך 

אתה 

קיים 

בכל. 

ועוד בכיתי 

על החסד הזה.