חיים ומוות


איך הם החיים מתערסלים להם עם המוות. 

איך הוא, המוות, נסתר עד לרגע שחודר אל החיים.

שוטף כגל ונעלם יחד עם חיים שלמים. 

חזרה אל הנסתר. 

מותיר חיים מדממים לב ער.