באתי לשחק עם הים


רציתי להגיד לך 

שפתאום נותר הים בתפארתו. 

 

אחרי שהשמש שקעה, 

נותר הים בתפארתו. 

 

ים 

הוא כלום. 

אין בו שום רצון 

רק תנועה מתמשכת של אלוהים. 

 

אני 

כלום 

רק תנועה מתמשכת של אלוהים 

 

באתי לשחק עם הים.