אה בה


 

אחרי שנפצעת 

באתי לחרוב הגדול בעמק 

לבקש עבורך ריפוי. 

ידעתי כמה ירושלים אוהבת אותך. 

מאז לא מעיזה לחזור. 

מתביישת לבקש ממנה 

לא לשכוח אותך לעולם.